Plan kontroli Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu w Międzyrzeczu na rok 2006

 

I kwartał

  • Analiza realizacji wypłat stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w roku 2005
  • Kompleksowa kontrola Domu Pomocy Społecznej Rokitno 38
  • Analiza i zaopiniowanie wykonania budżetu Powiatu za rok 2005

 

II kwartał

 

  • Pozyskiwanie funduszy unijnych przez Powiat i jednostki organizacyjne Powiatu, szczególnie w jednostkach kultury, oświaty, opieki
  • Kompleksowa kontrola Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podbielskiego 2 w Międzyrzeczu
  • Analiza skarg i wniosków obywateli kierowanych do Zarządu Powiatu, sposób ich załatwienia

 

III kwartał

 

  • Ocena kontraktów wojewódzkich w Powiecie Międzyrzeckim w roku 2005.
  • Analiza i ocena wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2006 roku.
  • Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.

 

Komisja Rewizyjna wykonywać będzie dodatkowe kontrole zlecone przez Radę Powiatu, które wynikać będą z potrzeb bieżącej działalności Rady, Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu.