PLAN KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU NA 2007 r.

 

 

I kwartał

 

- Kontrola inwestycji realizowanych na drogach powiatowych w roku 2006,

 

II kwartał

 

- Kontrola sposobu przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów,

           

            - Kontrola kompleksowa Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i  w Skwierzynie

 

III kwartał

 

- Kontrola przeprowadzonych inwestycji w Zespole Szkół Budowlanych

w Międzyrzeczu,

 

- Kontrola realizacji wypłat stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

i studentów w roku szkolnym i akademickim 2006 – 2007,

 

IV kwartał

 

- Kontrola inwestycji ( pod kątem dostosowania do standardów UE ) przeprowadzanych w Domach Pomocy Społecznej.