Plan

Pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

w Międzyrzeczu

na rok 2008

 

 

 

1. Ocena stanu i kosztów dostosowania Domów Pomocy Społecznej w Skwierzynie i 

    Międzyrzeczu do określonych standardów.

2. Analiza wykonania budżetu na rok 2008.

3. Pozyskiwanie funduszy unijnych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne

    Powiatu.

4. Zapoznanie się z informacją o kontrolach wewnętrznych w Starostwie i jego jednostkach.

5. Analiza realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami w nawiązaniu do realizacji

    tych programów w Gminach.

6. Analiza pozyskiwania środków własnych przez wybrane jednostki organizacyjne powiatu.

7. Kontrola wydatków na szkolenia w wydziałach Starostwa Powiatowego.

8. Kontrola sposobów wykorzystania funduszu socjalnego w wybranych jednostkach.

9. Kontrola realizacji wypłat stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów

    w roku szkolnym i akademickim 2007-2008.

10. Kontrola kosztów pozyskania energii cieplnej w ZSE w Międzyrzeczu oraz LO w

     Międzyrzeczu.

11. Kontrola inwestycji realizowanych na drogach w roku 2008.

      Ocena przygotowania ZDP do sezonu 2008-2009.