Plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu w Międzyrzeczu na 2009 r.

 

 

 

 

1.      Analiza wykonania budżetu za 2008 r.

2.      Kontrola kosztów pozyskiwania energii cieplnej w ZSB i ZSE w Międzyrzeczu.

3.      Kontrola sposobów wykorzystania funduszu socjalnego w wybranych jednostkach.

4.      Analiza realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami w nawiązaniu do realizacji tych programów w gminach.

5.      Analiza pozyskiwania środków własnych przez wybrane jednostki organizacyjne Powiatu.

6.      Analiza i ocena zimowego utrzymania dróg w sezonie 2008/2009 oraz zamierzenia inwestycyjne w 2009 r.

7.      Ocena stanu i kosztów dostosowania Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie do określonych standardów.

8.      Ocena pozyskiwania funduszy unijnych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne Powiatu.

9.      Kontrola realizacji wypłat stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w roku szkolnym i akademickim 2008 – 2009.

10.  Kontrola inwestycji realizowanych na drogach w roku 2009, ocena przygotowania ZDP do sezonu 2009 -2010.