Plan kontroli Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu w Międzyrzeczu na rok 2005.

 

 

I kwartał

   Kompleksowa kontrola Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

     w Międzyrzeczu.

 

II kwartał

   Realizacja wypłat stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

     i studentów w roku szkolnym i akademickim 2004 – 2005.

   Wykonywanie założeń zawartych w planie Rozwoju Lokalnego Powiatu     

     Międzyrzeckiego na lata 2004 – 2006.

   Kompleksowa kontrola Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie 58


III kwartał

  Analiza wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  

    Wodnej w latach 2003 – 2005.

 

IV kwartał

• Kompleksowa kontrola Domu Pomocy Społecznej w Jasieńcu.

• Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych w Domu Pomocy Społecznej dla

   osób z upośledzeniem umysłowym w Międzyrzeczu

 

Komisja Rewizyjna wykonywać będzie kontrole dodatkowe, które wynikać będą z potrzeb działalności bieżącej Rady Powiatu, Starostwa Powiatowego

i jednostek organizacyjnych Powiatu w Międzyrzeczu.