Plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu Międzyrzeckiego na 2011 r.

 

 

 

     I kwartał

 

1.     Kontrola przestrzegania procedur opracowania projektu

     budżetu Powiatu na 2011 r.

2.     Analiza i zaopiniowanie wykonania budżetu Powiatu za 2010 r.

 

II kwartał

 

1.     Kontrola sposobu przyznawania stypendiów dla uczniów.

2.     Analiza i ocena stanu utrzymania dróg powiatowych.

 

III kwartał

 

1.     Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

2.     Przygotowanie i rozliczenie wybranej inwestycji.

3.     Analiza realizacji wypłat stypendiów dla uczniów szkół

ponadgimnazjalnych i w roku szkolnym 2010/2011.

 

IV kwartał

 

1.     Analiza skarg i wniosków obywateli, kierowanych do Zarządu Powiatu

     oraz sposób ich załatwienia.

2.     kontrola kosztów pozyskiwania energii cieplnej w wybranych   

     Domach Pomocy Społecznej.

 

Komisja Rewizyjna wykonywać będzie dodatkowe kontrole zlecone przez Radę Powiatu, które wynikać będą z potrzeb bieżącej działalności Rady, Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu.