Plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu Międzyrzeckiego na 2012 r.

 

 

1.  Analiza wykonania budżetu za rok 2011.

 

2. Kontrola wydatków na szkolenia w wydziałach Starostwa.

 

3. Kontrola przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze za okres 2 lat, w Starostwie i wybranych jednostkach podległych Staroście.

  

4. Kontrola otrzymywanych dotacji przez stowarzyszenia, na działania zlecone.

 

5. Kontrola stosowania ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie udostępniania jej w biuletynie Starostwa oraz w wybranych jednostkach.

 

6. Kontrola zatrudnienia w wybranych jednostkach podległych Staroście.

 

 

Komisja Rewizyjna wykonywać będzie także, dodatkowe kontrole zlecone przez Radę Powiatu, które wynikać będą z potrzeb bieżącej działalności Rady, Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu.