Numer sprawy:
BR.0003.11.2013.SK

Data założenia:
2013-02-13

Temat:
sytuacja finansowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu

Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi: