W sprawie:
wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.

Data uchwały:
2013-03-27

Numer uchwały:
XXIX.180.13

Podjęta przez:
Radę Powiatu

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.