W sprawie:
zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu.

Data uchwały:
2013-03-27

Numer uchwały:
XXIX.182.13

Podjęta przez:
Radę Powiatu

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.