W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2013 - 2026

Data uchwały:
2013-03-27

Numer uchwały:
XXIX.184.13

Podjęta przez:
Radę Powiatu

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.