Data posiedzenia:
2013-04-02

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Sprawy organizacyjne sesji:
a) stwierdzenie quorum,
b) porządek obrad.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu Międzyrzeckiego (druk nr 16),
b) w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu Międzyrzeckiego (druk nr 17),
c) w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Powiatu Międzyrzeckiego (druk nr 18),
d) w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu (druk nr 19),
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5. Sprawy organizacyjne Rady Powiatu.


Uwagi:
Sesja odbędzie się 2 kwietnia 2013 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu ul. Przemysłowa 2 (sala konferencyjna Starostwa).